Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu realizuje zadanie „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to diagnoza potrzeb, potencjału i możliwości kulturotwórczych społeczności lokalnej w oparciu o którą zostanie ogłoszony konkurs na pomysły kulturalne mieszkańców. Druga część zadania to realizacja od trzech do siedmiu inicjatyw kulturalnych mieszkańców, które zwyciężą w konkursie.

 

Wypełnij ankietę i miej wpływ na działania kulturalne w Twojej gminie

 

Wypełnij ankietę i miej wpływ na działania kulturalne w Twojej gminie.
Link do ankiety: https://forms.gle/EyHkPH4QCsY64buB9

 

Wypełnij ankietę i miej wpływ na działania kulturalne w Twojej gminie