Blisko 34 tys. jednorazowych maseczek trafi do mieszkańców gminy Ciechanowiec w ramach rządowej akcji „Maseczka dla obywatela”.

Każdy chętny mieszkaniec może odebrać bezpłatnie cztery maseczki jednorazowe, które pochodzą z rezerw strategicznych kraju. Maseczki będą dostępne do wyczerpania zapasów.

 

Maseczki są do odbioru w godzinach pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (7.30 - 15.30).

Mieszkańcy terenów wiejskich otrzymają maseczki od sołtysów, którzy uczestniczą w tej akcji.