Dotacja na realizację projektu skierowanego do uczniów i kadry Szkoły Podstawowej w Łempicach

Gmina Ciechanowiec otrzymała 169 530 zł dotacji na realizację projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach”, w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, przedsiębiorczości, komunikacji, pracy w zespole.

 

Wniosek Gminy Ciechanowiec otrzymał 101 na 105 możliwych punktów i pełne zakładane dofinansowanie. Powstał z inicjatywy i przy zapewnieniu wsparcia merytorycznego ze strony Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Łukasza Godlewskiego. Został opracowany przez zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach.

 

Przedsięwzięcie skierowane jest bezpośrednio do uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach, kadry dydaktycznej, Greckiego Partnera - Gymnasium Litochoro, oraz lokalnej społeczności. Bezpośrednio uczestniczyć w nim będzie 20 uczniów i 4 opiekunów, którzy wyjadą na dwa tygodnie do Grecji.

 

Młodzież podniesie swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego i greckiego, informatyki, historii, geografii oraz funkcjonowania na rynku pracy. Przewidziano także bogaty program kulturowy, w tym wycieczki krajoznawcze i historyczne m.in. do Aten i na wyspę Skiatos.