Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" z dofinansowaniem w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”

Radni Wojewódzcy, podczas XXXI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy gminom na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 999,50 zł na realizację zadania pod nazwą „Tradycja może być nowoczesna”.

 

Ogólny koszt zadania to 19 999 zł, z czego 9 999,50 zł stanowić będą środki własne gminy. Dzięki dofinansowaniu Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" otrzyma piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, tablet oraz 12 kompletów strojów ludowych - 6 damskich oraz 6 męskich. Stroje damskie składać się będą z koszuli i spódnicy podlaskiej oraz haftowanego fartucha, zaś stroje męskie z haftowanej koszuli, spodni podlaskich i tradycyjnego pasa.

 

Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" od wielu lat działa prężnie, biorąc czynny udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy i powiatu, promując lokalną tradycję zarówno gastronomiczną, jak i rękodzielniczą. 22 września 2020 r. Panie działające dotąd nieoficjalnie pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich, zarejestrowały swoją działalność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Członkinie koła aktywnie uczestniczą w wielu spotkaniach, uroczystościach i konkursach, niejednokrotnie zdobywając nagrody.

 

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich jest bardzo różnorodna. Jednym z jej aspektów jest przygotowywanie potraw regionalnych, którymi reprezentuje Gminę podczas uroczystości gminnych, jak też poza jej granicami. Zakup nowoczesnego pieca umożliwi KGW większą produkcję i sprzedaż wytwarzanych produktów np. dżemów, pierogów, ciast czy innych przetworów. Z kolei pieniądze uzyskane ze sprzedaży KGW może przeznaczyć na wsparcie działalności statutowej. Może to być np. wyposażenie świetlicy czy remizy, wycieczki, stroje dla zespołu ludowego, a także różnego rodzaju kursy czy przedsięwzięcia, wpływając na dalszy rozwój mieszkańców sołectwa. Zakup tradycyjnych strojów ludowych przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat lokalnej kultury - gospodynie występując w strojach tradycyjnych dla rejonu Podlasia będą „żywym świadectwem” lokalnej tradycji.