Burmistrz Ciechanowca ponownie ogłosił nabór w drodze konkursu na wolne stanowisko Dyrektora jednostki budżetowej „Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski” w Ciechanowcu.

Pierwszy nabór został ogłoszony 31 maja 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna aplikacja. 14 czerwca 2021 r. konkurs na stanowisko Dyrektora został ogłoszony ponownie.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Ogłoszenie o naborze zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pod adresem: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/urzad_ciech/nabory/