Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 2021 roku wyniosła 8 627 osób (pobyt stały i czasowy), z tego w mieście mieszkało 4666 osób, a na terenach wiejskich 3961. Jedna osoba dołączyła do grona 100-latków.

Liczba mieszkańców terenów wiejskich w porównaniu do roku 2020 spadła o 57 osób, zaś w mieście o 83. Niewielka liczba urodzeń i nieporównywalnie większa liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę stałych mieszkańców, która jest niższa od tej zanotowanej na 31 grudnia 2020 roku o 140 osób.

W 2021 roku w gminie Ciechanowiec przyszło na świat 63 dzieci (w mieście zanotowaliśmy 32 urodzenia, natomiast na obszarach wiejskich - 31). W porównaniu do roku 2020 przyszło na świat o 1 dziecko więcej. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi okazały się imiona takie jak: Lena (3), Kinga (2), czy też Emilia (2), natomiast wśród chłopców: Filip, Franciszek, Igor, Jakub, Mateusz, Michał, Mikołaj, Stanisław, Wiktor (wszystkich po 2).

Z osób, które były zameldowane na naszym terenie w 2021 roku zmarło aż 142 osoby. Jest to mniej niż w 2020 (150 zgonów), lecz nadal więcej niż w latach ubiegłych. Z pewnością duży wpływ na tą liczbę miała trwająca nadal pandemia koronawirusa SARS-COV-2.

Niewielka liczba urodzeń i nieporównywalnie większa liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę mieszkańców, która jest niższa od tej zanotowanej na 31 grudnia 2020 o 140 osób i wynosi 8 627. Dodatkowo, zgodnie z przedstawionymi statystykami z ewidencji ludności mogliśmy zaobserwować w ubiegłym roku ujemny wskaźnik migracji wewnętrznych. Z terenu gminy Ciechanowiec wymeldowało się 112 osób, natomiast zameldowało się 49 osób.

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu w 2021 roku łącznie sporządził 201 aktów, w tym 29 aktów urodzenia, 79 aktów małżeństwa oraz 93 akty zgonu.

Zarejestrowane akty urodzeń to tylko urodzenia z zagranicy (dzieci, które urodziły się w Polsce miały sporządzane akty urodzenia w gminie, w której przyszły na świat) . Są to w większości akty z Belgii – 14 i USA – 10,  ale trafiły do nas również urodzenia z Kanady – 2 i Wielkiej Brytanii – 1.

Z 79 małżeństw: 52 pary zawarły małżeństwa konkordatowe (w obrządku wyznaniowym ze skutkiem cywilnym), 19 par cywilne, a 8 aktów zostało wpisanych do Bazy Usług Stanu Cywilnego, czyli 8 małżeństwa zostało zawartych za granicą: USA – 6, Belgia – 1 i Rumunia – 1. Najwięcej zaświadczeń po ślubie konkordatowym dostarczyła Parafia Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu – 30, z Parafii NMP z Fatimy było ich 12, z Winny–Poświętnej – 9, natomiast z parafii w Czajach – 1.

Wśród ślubów cywilnych 8 odbyło się poza lokalem urzędu, pozostałe 11 uroczystości zostało zorganizowanych w urzędzie. Jeden ze ślubówzostał zawarty z obcokrajowcem (obywatelem Pakistanu).

Wśród 35 par zawierających małżeństwo na terenie naszej gminy, co najmniej jedno z narzeczonych miało meldunek w gminie Ciechanowiec, z kolei wśród 37 par w momencie ślubu żadne z narzeczonych nie miało tutaj meldunku. Pozostałe 7 par stanowiły osoby, które zamieszkiwały za granicą.

Małżeństwa konkordatowe zostały zarejestrowane na podstawie zaświadczeń uzyskanych z USC Ciechanowiec – 32, USC Warszawa – 3, USC Wysokie Mazowieckie – 2, USC Radzymin – 2, USC Brańsk – 1, USC Piasczno – 1, USC Pisz – 1, USC Andrzejewo – 1, USC Pruszków – 1, USC Dziadkowice – 1, USC Stare Babice – 1, USC Łowicz – 1, USC Bielsk Podlaski – 1, USC Kozienice – 1, USC Luzino – 1, USC Białystok – 1, USC Lublin – 1. Ciechanowiecki USC wydał łącznie 41 zaświadczeń do ślubu konkordatowego, z czego na podstawie 32 spisał akty małżeństw, a na podstawie 9 akty zostały sporządzone w innych urzędach.

Urząd Stanu Cywilnego otrzymał 21 wyroków sądów: 19 rozwodów oraz 1 ustalenie płci i 1 postanowienie o umorzeniu postępowania. Wydał 2 decyzje w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska.

18 parom z terenu gminy Ciechanowiec zostały nadane, przez Prezydenta RP, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

 

Tak nam minął rok 2020 czyli gmina Ciechanowiec w statystyce