Statystycznie najlepsze gminy Podlaskiego wybrane. Ranking Gmin Województwa Podlaskiego 2021.

11 stycznia ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Liderami rankingu zostały gminy: Mielnik i Juchnowiec Kościelny oraz Miasto Wysokie Mazowieckie.

Gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim zajęła wysokie 2 miejsce, zaś w województwie podlaskim 26. Z kolei w kategorii LIDER GMINY MIEJSKO – WIEJSKIE, nasza gmina uplasowała się na 8 miejscu. W rankingu startowało 115 gmin.

 

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego to inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. To pierwsze tego typu zestawienie pokazujące, które samorządy wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych stosowanych w nich praktyk.

 

- Braliśmy pod uwagę m.in. średnie, roczne dochody własne z 3 ostatnich lat, wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu czy wielkość środków unijnych, po które Państwo sięgnęliście - mówiła zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dorota Wyszkowska.

 

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Ranking honorowym patronatem objęli wojewoda podlaski oraz marszałek województwa podlaskiego. Przeanalizowano m.in. średnie roczne dochody mieszkańca z trzech ostatnich lat, zadłużenie samorządu czy wielkość wykorzystanych środków unijnych.

 

 

- Bardzo się cieszę, że mamy po raz pierwszy okazję spotkania się podczas tego wydarzenia. Wiem, że wyniki plebiscytu odzwierciedlają to, co działo się w samorządach od kilku lat. Mam nadzieję, że będzie to przyczynek do wyciągnięcia wniosków na temat dotychczasowych działań – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

 

Celem przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Gala finałowa odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

WYNIKI Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego - link

 

003

 

 

 fot. UMWP