Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 530 złotych na realizację w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu projektu „Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym założeniem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Dzięki realizacji projektu 20 ciechanowieckich uczniów wyjedzie do Grecji.

 

Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Dofinansowanie 169 530 Euro na realizację projektu „Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności”