Zmarł Mirosław Kulesza - Honorowy Obywatel Ciechanowca
Z przykrością informujemy, że w wieku 88 lat zmarł Mirosław Kulesza - Honorowy Obywatel Ciechanowca, wieloletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowcu oraz kierownik internatu, członek Towarzystwa Miłośników Ciechanowca, społecznik.
 
Mirosław Kulesza urodził się 17 marca 1934 roku. Przez 50 lat był mieszkańcem Ciechanowca: przez 27 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowcu, przez 24 lata pełnił funkcję kierownika internatu, a po przejściu na nauczycielską emeryturę prowadził Szkołę Jazdy.

 

Od początku swojej pracy w Ciechanowcu angażował się w działania na rzecz szkoły i miasta. Był inicjatorem wybudowania szkolnej strzelnicy sportowej, z której młodzież korzystała w czasie lekcji przysposobienia obronnego. Aktywnie zabiegał u ówczesnych decydentów o finansowanie remontu budynków internatu (najpierw przy ul. Kościuszki, potem przy ul. Kościelnej). Wraz z mieszkańcami internatu przez wiele lat uprawiał trzyhektarową działkę internacką. Razem z młodzieżą posadził tysiące drzew i krzewów na ulicach i skwerkach miejskich, odgruzowywał teren, na którym miał być odbudowany pałac i gromadził eksponaty do organizującego się muzeum i skansenu, pomagał w budowie dróg Ciechanowiec - Kosiorki i Ciechanowiec - Tworkowice, budowie strzelnicy miejskiej, stadionu miejskiego i domu kultury.

 
Angażował się w życie społeczne środowiska pracując w różnych organizacjach społecznych: w Towarzystwie Miłośników Ciechanowca, w Miejskiej Radzie Narodowej w Ciechanowcu i Powiatowej Radzie Narodowej w Siemiatyczach.
 
W czasie swojej pracy zawodowej został nagrodzony: Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Złotą Odznaką ZMW (1967), Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (1969), Odznaką Honorową Zasłużony Białostocczyźnie (1973), Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie (1975), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju (1977), Odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (1979), Odznaką „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego” (1983), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).
 
Podczas XI sesji Rady Miejskiej 17 czerwca 2019 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Mirosławowi Kuleszy tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca.