Zapraszam mieszkańców gminy Ciechanowiec oraz wszystkie zainteresowane osoby na uroczyste podpisanie umowy dotyczącej „Budowy obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690”.

Konferencja dotycząca podpisania umowy odbędzie się 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1. Długość planowanego odcinka to 8,88 km, a całkowity koszt zadania oszacowano na 124 mln złotych.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

Zaproszenie na uroczyste podpisanie umowy dotyczącej budowy obwodnicy Ciechanowca