Laureaci X edycji regionalnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, kontynuując wieloletnią tradycję Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, zorganizowała X edycję regionalnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej.

Honorowy patronat nad nim objęli: Starosta Wysokomazowiecki, Burmistrz Ciechanowca, Wydawnictwo Pearson oraz Macmillan Education. Impreza miała charakter otwarty, dlatego mogli do niej przystąpić wszyscy chętni i uzdolnieni uczniowie klas siódmych i ósmych.

 

W drodze eliminacji szkolnych do finału zakwalifikowało się 19. uczestników z powiatów wysokomazowieckiego oraz bielskiego; ze szkół w Kuleszach Kościelnych, Rudce, Wojnach Krupach, Dąbrowie Wielkiej, Łempicach, Łuniewie Małym oraz Ciechanowcu. Przesłuchania na szczeblu regionalnym odbyły się 4 czerwca 2022 r.

 

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach - wiersz i piosenka poetycka. Występy młodzieży oceniało profesjonalne jury, w skład którego weszli: nauczyciel języka angielskiego oraz tłumacz Iwona Pożoga-Protaziuk, śpiewaczka operowa współpracująca z Teatrem Wielkim Operą Narodową, Polską Operą Królewską, a także z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze jako solistka Katarzyna Szymkowiak oraz aktor scen muzycznych, gitarzysta i wokalista Maksymilian Sulich. Jury nie miało łatwej pracy, ponieważ występy młodych artystów były na bardzo wysokim poziomie. Zatem nic dziwnego, że wzbudziły podziw i aplauz wśród publiczności.

Laureatami w kategorii wiersz zostali:

  • I miejsce Nicol Siłka ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
  • II miejsce Magdalena Woroszył ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce
  • III miejsce Kamila Bryc ze Szkoły Podstawowej w Łempicach
  • Wyróżnienie Maciej Uszyński ze Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym

 

Laureatami w kategorii piosenka zostali:

  • I miejsce Wiktor Plichta ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
  • II miejsce Alicja Wilkowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
  • III miejsce Magdalena Radziszewska ze Szkoły Podstawowej w Łempicach
  • Wyróżnieni Zuzanna Niemyjska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, Wiktoria Grodzka ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, Michalina Lipska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

 

Wszyscy wykonawcy otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostę Wysokomazowieckiego, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Wydawnictwo Pearson oraz Macmillan Education.

 

Ewa Polak-Niemyjska
Koordynator konkursu

 

Laureaci X edycji regionalnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej