Komunikat Burmistrza Ciechanowca w sprawie zakazu wstępu na teren budowy

Szanowni mieszkańcy! Przypominam, że teren przy Stadionie Miejskim i Wyspa, gdzie powstaje ścieżka edukacyjna i wieża widokowa to nadal plac budowy.

Na teren budowy nie mają wstępu osoby nieupoważnione. Plac budowy to szczególne miejsce, które stwarza szereg zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Wejście na ogrodzony teren wieży widokowej jest nie tylko niebezpieczne, ale również nielegalne. W sytuacji umyślnego złamania zakazu wejścia na teren budowy mamy do czynienia z aktem wandalizmu.

 

Pomimo tego, docierają do mnie informacje, że niemal codziennie zakaz ten jest systematycznie łamany! Teren nowego zagospodarowania jest notorycznie zaśmiecany, dewastowane są elementy ogrodzenia i nowego wyposażenia, jak również wyrywane są nowo zasadzone rośliny. Pomimo obowiązującego zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, wokół ścieżki i pod wieżą leżą porozrzucane butelki i puszki po alkoholu.

Przypominam, że wejście na teren budowy następuje na wyłączną odpowiedzialność wchodzących z poniesieniem pełnej odpowiedzialności za ewentualne skutki i szkody w mieniu lub zdrowiu, a wszelkie dewastacje, powstałe wskutek nieuprawnionego wejścia będą zgłaszane na policję.

Warunkiem bezpiecznego korzystania z nowego zagospodarowania terenu będzie pozytywny odbiór techniczny i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Bardzo proszę o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i nie wchodzenie na plac budowy. Takie zachowanie skutkuje łamaniem prawa oraz narażaniem swojego zdrowia i życia poprzez korzystania z obiektu, który nie został oddany do użytku.

 

 

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki