Przypominamy film zrealizowany w 2020 roku przez Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu w ramach zadania pn. "Nasza przeszłość naszą przyszłością". 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie".

 

 

 Film promocyjny zrealizowany w ramach zadania "Nasza przeszłość naszą przyszłością"