Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki" z dofinansowaniem w ramach Programu Odnowy Wsi

Radni Wojewódzcy, podczas XLIII Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.532,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Biesiaduj razem z nami! Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu ”.

 

Ogólny koszt zadania to 19 064zł, z czego 9.532,00 zł stanowić będą środki własne gminy. Dzięki dofinansowaniu Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki" otrzyma piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, maszynkę do mielenia mięsa oraz solarną lampę LED.

 

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich jest bardzo różnorodna. Jednym z jej aspektów jest przygotowywanie potraw regionalnych, którymi reprezentuje Gminę podczas uroczystości gminnych, jak też poza jej granicami. Zakup nowoczesnego pieca i maszynki umożliwi KGW większą produkcję wytwarzanych produktów np. dżemów, pierogów, ciast czy innych przetworów.

 

Program odnowy wsi województwa podlaskiego to realizowany corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkurs na przedsięwzięcia na obszarach wiejskich. Głównym celem programu jest integrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, co wiąże się z aktywizacją społeczności lokalnych. Przedsięwzięcie zakłada też upowszechnienie i promocję koncepcji smart villages w przestrzeni wiejskiej. Ma zmotywować do lepszego wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonujących rozwiązań na społeczeństwo i środowisko naturalne.