W Gminie Ciechanowiec liczba osób zameldowanych na stałe i czasowo ostatniego dnia grudnia 2022 roku wyniosła 8477 osób.

Urodziło się 57 dzieci, w mieście zanotowano 30 urodzeń, natomiast na obszarach wiejskich 27. W porównaniu do roku 2021 przyszło na świat o 6 dzieci mniej. Najczęściej nadawane imiona wśród dziewczynek to: Lena (4), Marcelina (3) i Oliwia (3), natomiast wśród chłopców: Mikołaj (3), Franciszek (2), Jakub (2), Michał (2), Szymon (2) i Wiktor (2).

 

Z osób, które były zameldowane na terenie gminy zmarło 116 osób. Jest to mniej niż w 2021 roku, kiedy odnotowano 146 zgonów (pandemia SARS-COV-2), lecz nadal więcej niż w latach ubiegłych. Niewielka liczba urodzeń i większa liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę mieszkańców, która jest niższa od zanotowanej 31 grudnia 2021 roku o 150 osób i wynosi 8477. W przełożeniu na zamieszkałych na terenie miejskim i wiejskim wygląda to odpowiednio: 4577 osób (4666 w 2021) i 3900 osób (3961 w 2021).

 

Zgodnie z przedstawionymi statystykami z ewidencji ludności mogliśmy zaobserwować w ubiegłym roku ujemny wskaźnik migracji wewnętrznych. Z terenu gminy Ciechanowiec wymeldowało się 126 osób, natomiast zameldowało się 37 osób.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu w 2022 roku łącznie sporządził 172 akty, w tym 20 aktów urodzenia, 71 to akty małżeństw oraz 80 aktów zgonu (w tym jeden spisany na podstawie dokumentów zagranicznych z USA). Wśród aktów urodzenia nie ma zarejestrowanych urodzeń na terenie gminy Ciechanowiec (wszystkie dzieci urodziły się w szpitalach poza terenem gminy), a tylko urodzenia z zagranicy. Są to akty z Belgii (7), USA (2), Wielkiej Brytanii (2), Kanady (1), Francji(1), Holandii (1), Szwecji (1), Ukrainy (1) i Pakistanu (1), oraz 3 akty zostały sporządzone z urzędu.

 

Z 71 małżeństw, 44 pary zawarły małżeństwa konkordatowe (w obrządku wyznaniowym ze skutkiem cywilnym), 19 par cywilne, a 8 aktów zostało wpisanych do Bazy Usług Stanu Cywilnego, czyli 8 małżeństw zostało zawartych za granicą: USA (4), Wielka Brytania (1), Indonezja (1), Japonia (1) I Albania (1).

 

Najwięcej zaświadczeń po ślubie konkordatowym dostarczyła parafia pw. NMP z Fatimy - 18, z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej było 15, z Winny-Poświętnej 5, z Pobikier 3, z Czaji-Wólki 2. W tym roku zostało zawarte 1 małżeństwo w Parafii Prawosławnej. Wśród ślubów cywilnych 5 odbyło się poza lokalem urzędu. Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie 26 zaświadczeń do ślubu konkordatowego z czego na podstawie 15 spisał akty małżeństw, a na podstawie 9 akty zostały sporządzone w innych urzędach, 2 zaświadczenia nie zostały jeszcze wykorzystane, 1 para zrezygnowała z zawarcia małżeństwa.

 

Urząd otrzymał 24 wyroki sądów okręgowych orzekających rozwód. Wydał 5 decyzji w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska (2 zmiany nazwiska i 3 zmiany imienia).

 

17 parom z terenu gminy Ciechanowiec zostały nadane, przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

 

Tak nam minął rok 2020 czyli gmina Ciechanowiec w statystyce