Od 1 kwietnia 2023 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kocach-Schabach.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

  • umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości
  • poprawę jakości życia w środowisku lokalnym
  • włączenie do życia w społeczności lokalnej
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych

 

Do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kocach-Schabach planowane jest przyjęcie 17 osób:

  • 2 osoby na pobyt całodobowy (przez 7 dni w tygodniu)
  • 15 osób na pobyt dzienny (pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, zapewniony będzie dojazd do placówki)

 

Osoby korzystające z pobytu dziennego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sale do zajęć z opiekunami, jadalni, kuchni, sali rehabilitacyjnej. W czasie pobytu uczestnicy będą mieli zapewniony ciepły posiłek. Osoby przebywające całodobowo będą pozostawać pod opieką opiekunów, będą miały zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do kuchni, pralni, sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Obiekt nie posiada barier architektonicznych; specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb, dając im docelowo szansę na samodzielne i niezależne życie.

 

Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kocach-Schabach mogą składać wnioski wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej opiekun prawny należy przedłożyć stosowne postanowienie sądu.
Wnioski dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub poniżej

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 277 11 45 wew. 12 lub 23.

 

pobierz

Wniosek o przyjecie do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach