Ukazało się kolejne wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu „Wieści Ciechanowieckie” 2022/2023.

Wydanie obejmuje podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym oraz informacje o bieżących i planowanych inwestycjach w 2023 roku i inne artykuły o tematyce gospodarczej i społecznej.

 

W tym numerze biuletynu przeczytają Państwo najważniejsze informacje o sprawach dotyczących gminy, między innymi:

 • Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację do 31 grudnia 2022 r.
 • Wykaz zadań inwestycyjnych i środków planowanych na ich realizację w 2023 r.
 • Ponad 3 miliony zł dofinansowania na drogi.
 • Otwarcie dróg gminnych.
 • Budowa obwodnicy coraz bliżej.
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - zakończenie przebudowy budynku.
 • Przebudowa targowiska miejskiego.
 • Poradnia fizjoterapii w Ciechanowcu.
 • Ukraińska gmina Podbereźce - nawiązanie współpracy partnerskiej.
 • Honorowy Obywatel Ciechanowca - Bogdan Zieliński starosta wysokomazowiecki.
 • Dofinansowanie Klubów Seniora.
 • Ciechanowiec liderem powiatu w Programie Czyste Powietrze.
 • Pomoc uchodźcom z Ukrainy.
 • Szkoły Podstawowe zyskają blask.
 • Aquapark w Ciechanowcu.
 • Zagospodarowanie terenu wokół zalewu.
 • i wiele innych.

 

Bezpłatne egzemplarze wydania papierowego „Wieści Ciechanowieckich” są dostępne w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
Aktualne wydanie można pobrać tez w wersji elektronicznej poniżej.

 

pobierz

                                                                                                                         Nowe wydanie Wieści Ciechanowieckich, biuletynu informacyjnego gminy Ciechanowiec