Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I kadencji. Zgłoś swoją kandydaturę.

Masz 15-18 lat i mieszkasz na terenie gminy Ciechanowiec? Działasz na rzecz innych? Jesteś członkiem samorządu uczniowskiego, udzielasz się w organizacjach pozarządowych, a może masz pomysły na integrację i współpracę wśród ciechanowieckiej młodzieży?

Spróbuj swoich sił w Młodzieżowej Radzie Miejskiej, która pełni rolę doradczo-konsultacyjną dla władz naszej gminy.

 

Rada Miejska w Ciechanowcu uchwałą 379/XLVIII/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadziła regulacje w zakresie powoływania i działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Mając na uwadze zapisy powyższej uchwały, Burmistrz Ciechanowca zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu II Kadencji. Wybory odbędą się 29 września 2023 r.

 

Jak zgłosić swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miejskiej?

Aby stać się kandydatem na Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu po pierwsze należy zgłosić swoją kandydaturę. Chęć uczestnictwa zgłasza się na wzorze zgłoszenia - do pobrania poniżej. Do zgłoszenia obowiązkowo załącza się listę poparcia - również na przygotowanym wzorze. Lista poparcia powinna zawierać poparcie co najmniej 20 osób w wieku od 15 do 18 lat mieszkających na terenie gminy Ciechanowiec.

Do zgłoszenia, obowiązkowo należy ponadto dostarczyć:

  • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych ucznia na udział w pracach Młodzieżowej Rady, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu
  • podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych ucznia (kandydata do Młodzieżowej Rady), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu

Składania zgłoszeń kandydaci dokonują:

  • do Komisji Wyborczej - siedziba Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

Termin zgłoszenia kandydatur upływa 22 września 2023 roku.

 

Rolą MRM jest m.in. inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie, w tym promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego wśród młodzieży i podejmowania działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy Ciechanowiec.

 

Projekt: Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu

Wspólnym staraniem samorządu gminy Ciechanowiec oraz Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu w naszej gminie powstanie Młodzieżowa Rada Miejska. Obecność młodzieży w życiu publicznym daje jej szansę, aby wyrazić swoje opinie i doświadczyć udziału w podejmowaniu decyzji, które będą miały realny wpływ na ich życie w lokalnej społeczności. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy.

 

Na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu pozyskała dofinansowanie ze środków „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”.

 

Pobierz

 

Zgłoszenia do projektu "Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu"

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu