Młodzieżowa Rada Miejska

A co Ty wiesz o Samorządzie Terytorialnym? Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu ogłasza konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym JST - to proste! Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród ciechanowieckiej młodzieży wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

 

Konkurs obejmuje problematykę z zakresu:

  • wiedzy ogólnej o administracji publicznej
  • podstawowych wiadomości o prawnych podstawach działalności JST
  • wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

 

Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie. Uczestnicy konkursu w nieprzekraczalnym czasie 30 minut rozwiązują test zamknięty.

Termin: 3 listopada 2023 r. (piątek) godz. 11.30 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

 

pobierz

Regulamin konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym JST - to proste! doc.

Regulamin konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym JST - to proste! pdf.

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu”.

Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

mrm fm