Młodzieżowa Rada Miejska

A co Ty wiesz o współpracy JST z rządem? Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu zaprasza do udziału konkursie „Polska - rząd, czy samorząd?” Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs obejmuje problematykę z zakresu wiedzy ogólnej o administracji rządowej, podstawowych wiadomości o współpracy samorządu terytorialnego z administracją rządową, wiedzy ogólnej o strukturze władzy rządowej i samorządowej na różnych szczeblach i wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządu lokalnego oraz administracji rządowej.

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród ciechanowieckiej młodzieży wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz administracji rządowej, pogłębienie wiedzy na temat różnic między samorządem terytorialnym a administracją rządową, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz upowszechnienie wiedzy, jak działają struktury władzy na różnych szczeblach i jak ich współpraca może służyć dobru lokalnej społeczności.

 

Konkurs obejmuje problematykę z zakresu:

  • wiedzy ogólnej o administracji rządowej,
  • podstawowych wiadomości o współpracy samorządu terytorialnego z administracją rządową,
  • wiedzy ogólnej o strukturze władzy rządowej i samorządowej na różnych szczeblach,
  • wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządu lokalnego oraz administracji rządowej.

 

Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie. Uczestnicy konkursu w nieprzekraczalnym czasie 30 minut rozwiązują test zamknięty.

Termin: 21 listopada 2023 r. (wtorek) godz. 11.30 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

 

pobierz

Regulamin konkursu wiedzy o gminie: „Polska - rząd, czy samorząd?”. doc.

Regulamin konkursu wiedzy o gminie: „Polska - rząd, czy samorząd?”. pdf.

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu”.

Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

 mrm fm