Tak nam minął rok 2023, czyli gmina Ciechanowiec w statystyce

W Gminie Ciechanowiec liczba osób zameldowanych na stałe i czasowo ostatniego dnia grudnia 2023 roku wyniosła 8381 osób.

W przełożeniu na zamieszkałych na terenie miejskim i wiejskim wygląda to odpowiednio: 4550 osób (4577 w 2022) i 3831 osób (3900 w 2022). Z terenu gminy Ciechanowiec wymeldowało się 143 osób, natomiast zameldowało się spoza gminy 114 osób.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu w 2023 roku łącznie sporządził 204 akty, w tym 24 akty urodzenia, 78 to akty małżeństw oraz 102 akty zgonu. Wśród aktów urodzenia nie ma zarejestrowanych aktualnych urodzeń na terenie gminy Ciechanowiec, tylko urodzenia z zagranicy: z Belgii - 7, USA - 5, Wielkiej Brytanii – 3, Holandii - 3, Białorusi - 1, Niemiec - 1, Australii - 1, Ukrainy - 1, oraz 2 akty sporządzone z urzędu.

 

Z 78 małżeństw, 57 par zawarło małżeństwa konkordatowe (w obrządku wyznaniowym ze skutkiem cywilnym), 18 par cywilne, a 3 akty zostało wpisane do Bazy Usług Stanu Cywilnego, czyli 3 małżeństwa zostały zawarte za granicą: USA - 2, Holandia - 1. Najwięcej zaświadczeń po ślubie konkordatowym dostarczyła Parafia NMP z Fatimy - 35, z Parafii Trójcy Przenajświętszej było ich 10, z Winny-Poświętnej - 8, z Pobikier - 3, z Czaji-Wólki - 1.

 

Wśród ślubów cywilnych 2 odbyły się poza lokalem urzędu, pozostałe 16 uroczystości zostało zorganizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wśród 28 par zawierających małżeństwo na terenie naszej gminy co najmniej jedno z narzeczonych miało meldunek w gminie Ciechanowiec, a wśród 50 par w momencie ślubu żadne z narzeczonych nie miało meldunku w naszej gminie.

 

Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie 21 zaświadczeń do ślubu konkordatowego z czego na podstawie 4 zaświadczeń akty zostały sporządzone w innych urzędach, 1 zaświadczenie nie zostało wykorzystane, 1 para zrezygnowała z zawarcia małżeństwa. Urząd Stanu Cywilnego otrzymał 11 wyroków sądów okręgowych orzekających rozwód. Najstarsze rozwiedzione małżeństwo przeżyło ze sobą 38 lat, a najmłodsze 3 lata. Urząd wydał 3 decyzje w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska (2 zmiany nazwiska i 1 zmiana imienia).

 

13 parom z terenu gminy Ciechanowiec zostały nadane przez Prezydenta RP, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W uroczystości dekoracji Medalami przez Burmistrza Ciechanowca wzięło udział 6 par, a 7 par z powodów zdrowotnych lub rodzinnych, odebrało Medale z urzędu.

 

Wśród 102 aktów zgonu 4 akty zostały sporządzone na podstawie dokumentów z Wielkiej Brytanii - 1, z USA - 1 oraz 2 z Belgii.

 

W 2023 roku w gminie Ciechanowiec przyszło na świat 47 dzieci. Liczba osób zameldowanych na stałe i czasowo ostatniego dnia grudnia wyniosła 8381 osób. W mieście zanotowano 22 urodzenia, natomiast na obszarach wiejskich 25. W porównaniu do roku 2022 przyszło na świat o 10 dzieci mniej. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi nadanymi imionami były: Maria (4), Liliana (2), Klara (2), Marcelina (2), natomiast wśród chłopców Aleksander (3), Ignacy (3), Jan (3), Piotr (2), Wiktor (2), Wojciech (2).

 

Z osób, które były zameldowane na terenie gminy zmarło w 2023 roku - 100 osób. Jest to mniej niż w 2022 (116 zgonów) czy w 2021 (142 zgony). Niewielka liczba urodzeń i nieporównywalnie większa liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę mieszkańców, która jest niższa od tej zanotowanej 31 grudnia 2022 r. o 96 osób i wynosi 8381. W przełożeniu na zamieszkałych na terenie miejskim i wiejskim wygląda to odpowiednio 4550 osób (4577 w 2022) i 3831 osób (3900 w 2022). Z terenu gminy Ciechanowiec wymeldowało się 143 osób, natomiast zameldowało się spoza gminy 114 osób.