Eliminacje szczebla powiatowego w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym

W Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, 5 lutego ogłoszono wyniki eliminacji szczebla powiatowego w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Na konkurs wpłynęło ogółem 98 prac wyłonionych z eliminacji miejskich i gminnych. Ze względu na wysoki i wyrównany poziom przesłanych prac, szczególnie tych czołowych, wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych było wyjątkowo trudne.

 

Oceny prac dokonała Komisja w składzie: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Łukasz Chankowski (przewodniczący), Naczelnik Wydziału st. kpt. Piotr Pruszyński , Starszy Specjalista inż. Wioletta Szcześniak, Sekretarz ZOP ZOSP RP Zbigniew Dąbrowski.

W grupie nagrodzonych znalazły się osoby z placówek edukacyjnych gminy Ciechanowiec:

Przedszkola:

  • III miejsce - Amelia Borkowska (Ciechanowski Ośrodek Kultury i Sportu)

Wyróżnienie:

  • Bartłomiej Maliszewski (Szkoła Podstawowa w Łempicach)
  • Barbara Kruk (Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu)

 Szkoła Podstawowa klasy I-IV:

  • II miejsce - Jan Koc (Szkoła Podstawowa w Łempicach)

Szkoły ponadpodstawowe:

Wyróżnienie

  • Jakub Maksimczuk (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu)

 Grupa wiekowa - dorośli

  • I miejsce - Halina Kołek (Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kocach Schabach)

 

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Białymstoku oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, laureatom wręczył Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Wojciech Sokołowski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Andrzej Koc, oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem dh Zbigniew Dąbrowski. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, celem dalszego udziału na szczeblu województwa, a być może i kraju.

 

fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej