Dowóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych i seniorów w dniu wyborów 7 kwietnia

W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu.

Zamiar skorzystania z usługi, którą zapewnia Urząd Miejski w Ciechanowcu, należy zgłosić najpóźniej do 25 marca 2024 r.

 

Bezpłatny dowóz w dniu wyborów nastąpi:

  • z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”

 

Zamiar skorzystania z usługi, którą zapewnia Urząd Miejski w Ciechanowcu, należy zgłosić najpóźniej do 25 marca 2024 r.

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

  • ustnie pod numerem telefonu 86 277 11 45
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
  • lub w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / ePUAP adres skrytki: 7d0kley88z

 Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu indywidualnie.

 

Ponadto, Burmistrz Ciechanowca informuje, że na terenie Gminy Ciechanowiec w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r.zostanie zorganizowany bezpłatny transport pasażerski.

 

pobierz

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu 7 kwietnia 2024 r. dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia.