59 500 zł na zakup sprzętu trafi do jednostek OSP z terenu gminy Ciechanowiec

4 kwietnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się wręczenie symbolicznych czeków na wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Czek na rzecz gminy wspólnie z Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim odebrali druhowie OSP Tworkowice Kamil Gromadzki i Piotr Prokopiak.

Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości 59 500 złotych przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Dodatkowo na ten cel gmina przeznaczy 57 585 złotych środków własnych.

 

Sprzęt otrzymają wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Ciechanowiec. Kupione zostaną m. in. agregaty prądotwórcze, ubrania specjalne, aparaty powietrzne oraz radiotelefony przenośne.

 

 fot. UMWP