Stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym

15 lipca upływa termin składania wniosków o Stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”.

Warunkiem przyznania stypendium jest nie tylko wysoka średnia ocen, ale także zdobyte osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz różnych festiwalach, przeglądach i turniejach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium ma charakter motywacyjny i ma zachęcić dzieci i młodzież do udziału między innymi w takich wydarzeniach.

 

Aby uzyskać stypendium należy wykazać się m. in. tytułem laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, zdobyć w zawodach sportowych lub innych festiwalach, przeglądach i turniejach - indywidualne medalowe miejsca (I, II lub III) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub uzyskać miejsca na podium podczas innych konkursów organizowanych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub też międzynarodowym.

 

Wniosek do pobrania:

 

Regulamin: