W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, 3 października 2019 r. Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał umowę, która ma pomóc w realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Umowa została podpisana w obecności sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Macieja Borzyszkowskiego. Przedmiotem umowy jest utworzenie Punktu Konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Utworzony Punkt Konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, na pierwszym piętrze, w pokoju nr 11. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Pan Michał Chojnowski.

Mieszkańcy zainteresowani programem dowiedzą się m. in. jak z niego skorzystać, na jaki cel mogą przeznaczyć środki oraz w jakiej wysokości dofinansowanie przysługuje im na modernizację budynków mieszkalnych. Otrzymają też fachową pomoc w wypełnieniu wniosków.

Program „Czyste Powietrze”, według zapowiedzi ministra Henryka Kowalczyka, ma być dostępny przez 10 lat. Na ten cel rząd przeznaczył ponad 100 miliardów złotych. Każdy będzie mógł uzyskać środki na termomodernizację swojego domu. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 53 tysiące zł. przy czym wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. Po podpisaniu umowy na wsparcie, wyznaczony jest termin realizacji inwestycji (do 30 miesięcy).

Ze szczegółami programu „Czyste Powietrze” można zapoznać się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze.

 

004a

 

004b

 

004c