Urodzenia, zgony i migracje powodują, że liczba mieszkańców jest liczbą zmienną. Przedstawiamy najnowsze dane statystyczne dotyczące mieszkańców gminy Ciechanowiec w 2019 r.

Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 2019 roku wyniosła 8 701 osób, z tego w mieście mieszkały 4 709, a na terenach wiejskich 3 992 osoby.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu w 2019 roku łącznie sporządził 196 aktów, w tym 33 akty urodzenia, 81 to akty małżeństw oraz 82 akty zgonu.

 

Wśród aktów urodzenia nie ma zarejestrowanych urodzeń z terenu gminy Ciechanowiec, a tylko urodzenia z zagranicy. Są to w większości akty z Belgii - 18, Wielka Brytania - 4, Kazachstan - 3, USA - 3, i Niemiec - 2, ale trafiły do nas również urodzenia z Białorusi - 1, Szwecji - 1 oraz Islandii - 1.

Kobiety zamieszkujące gminę urodziły 78 dzieci, z czego 34 to chłopcy, a 44 to dziewczynki - wszystkie te dzieci zostały zarejestrowane w USC właściwych miejscowo szpitalowi. Z kolei w 2019 roku zmarło łącznie 87 mieszkańców gminy.

Z 81 małżeństw: 64 pary zawarły małżeństwa konkordatowe (w obrządku wyznaniowym ze skutkiem cywilnym), 10 par cywilne, a 7 aktów zostało wpisanych do Rejestru Stanu Cywilnego, czyli 7 małżeństw zostało zawartych za granicą: Niemcy - 2 (jedno z obywatelem Niemiec), USC - 2, Kazachstan - 1, Wielka Brytania - 1 (z obywatelem Indii), Belgia - 1, Francja - 1 (z obywatelem Francji).

Najwięcej ślubów konkordatowych zarejestrowała Parafia Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu - 36, w Parafii NMP z Fatimy było ich 13, w Winnie-Poświętnej - 10, a w Pobikrach i Czajach-Wólce po 2. Na terenie naszej gminy odbył się jeden ślub w obrządku Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Wśród ślubów cywilnych 2 odbyły się poza lokalem urzędu, z czego jeden z obcokrajowcem (obywatelem Australii). Pozostałe 8 uroczystości zostało zorganizowane na terenie urzędu.

Wśród 38 par zawierających małżeństwa co najmniej jedno z narzeczonych miało meldunek w gminie Ciechanowiec, wśród 36 par w momencie ślubu żadne z narzeczonych nie miało meldunku w naszej gminie. Natomiast spośród 7 par oboje zamieszkiwali za granicą.

Małżeństwa konkordatowe zostały zarejestrowane na podstawie zaświadczeń uzyskanych z USC Ciechanowiec - 23, USC Warszawa - 18, USC Białystok - 2, USC Nur - 2, USC Siemiatycze - 2, USC Lublin - 1, USC Sulejówek - 1, USC Wołomin - 1, USC Grodzisk - 1, USC Poświętne - 1, USC Małkinia Górna - 1, USC Jaktorów – 1, USC Wieliczka - 1, USC Zielonka - 1, USC Drohiczyn - 1, USC Wasilków - 1, USC Lubotyń - 1, USC Gdańsk - 1, USC Piastów - 1, USC Nowe Piekuty - 1, USC Perlejewo - 1, USC Łomża - 1.

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu sporządził łącznie 33 zaświadczenia do ślubu konkordatowego z czego na podstawie 23 spisał akty małżeństw, a na podstawie 10 akty zostały sporządzone w innych urzędach. Naniesiono 19 wyroków Sądów Okręgowych: 18 rozwodów oraz 1 wyrok o separacji. Wydano 6 decyzji w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska. 3 akty zgonów zostały sporządzone na podstawie dokumentów z zagranicy: 1 z Holandii, a 2 z USA.