W związku z pojawiającymi się doniesieniami na temat koronawirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje o podstawowych zasadach dla podróżnych powracających lub planujących podróż do Chin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że do dnia 30 stycznia 2020 roku na terenie powiatu wysokomazowieckiego nie było przypadków podejrzeń zakażeń koronawirusem.

 

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów, należy więc przede wszystkim pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu

 

Osoby powracające do Polski z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa poddawane są na lotnisku wstępnym procedurom:

 • wszyscy podróżujący samolotem wypełniają Kartę Lokalizacyjną Pasażera - w której znajdują się dane kontaktowe i miejsca pobytu w Polsce (informacje te są na bieżąco przekazywane służbom sanitarnym w terenie, które obejmują takie osoby nadzorem epidemiologicznym przez 14 dni)
 • w samolocie - ma miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy
  i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia

Zalecenia dla osób powracających z podróży:

 • okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni (najczęściej 5-6 dni). W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia
 • w przypadku pojawienia się symptomów takich jak: gorączka powyżej 380C, kaszel, duszność - podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach
 • według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

 • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych
 • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego
 • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami
 • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu
 • przestrzeganie zasad higieny żywności - jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną


Informacji na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie udziela Kierownik Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, tel. 86 275 25 85 wew. 37