pilne Od wielu dni wszyscy z uwagą obserwujemy sytuację w kraju i za granicą związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Do tej chwili na terenie gminy Ciechanowiec nie zanotowano żadnego przypadku zakażenia osoby koronawirusem.

Nie mniej jednak sytuacja stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy powrócili i wracają z zagranicy, aby bezwzględnie przestrzegali zaleceń dotyczących kwarantanny.

 

W ostatnich dniach na terenie miasta i gminy zauważono bardzo wiele osób, które wróciły z zagranicy. Osoby te chodzą po sklepach i instytucjach, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla zdrowia, nie tylko swoich bliskich ale większości społeczeństwa.

 

W związku z powyższym informuję, że wszystkie osoby powracające do Polski w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania muszą być objęte obowiązkową 14 dniową kwarantanną. Obowiązek kwarantanny w stosunku do wszystkich osób przekraczających granicę państwa polskiego powstaje z mocy prawa i nie wymaga konkretyzacji w formie decyzji organów inspekcji sanitarnej. Bardzo proszę o poważne potraktowanie istniejącej sytuacji.

 

Jednocześnie przypominam, że osoby, które odbyły podróż do kraju zagrożonego koronawirusem i wróciły do Polski, a następnie umyślnie nie odbyły kwarantanny mogą ponosić odpowiedzialność karną, ponieważ na podstawie art. 165 § 1 ust. 1 Kodeksu Karnego dopuszczają do szerzenia choroby zakaźnej.

 

Proszę też sołtysów oraz wszystkich mieszkańców miasta i gminy o przekazywanie do urzędu informacji o powrocie osób z zagranicy w danej miejscowości, które nie stosują się do ww. zaleceń.

 

Kontakt:

Sanepid w Wysokiem Mazowieckiem:

  • zgłoszenia poniedziałek - piątek w godz.7.30-15.00 tel. 86 275 25 85
  • po godzinach urzędowania tel. 694 828 110

Urząd Miejski w Ciechanowcu

  • tel. 86 277 11 45

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki