pilne  Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne.

Seniorzy najciężej przechodzą zakażenie COVID-19. Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmujemy wspólne działania i inicjatywy.

W związku z decyzją o wprowadzeniu obowiązku noszenia maseczek od 16 kwietnia gmina Ciechanowiec podjęła decyzję o przekazaniu dla wszystkich seniorów 65+ oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej maseczki ochronne. Gmina zakupiła 1200 szt. maseczek z budżetu gminy oraz wyszła z inicjatywą szycia maseczek przez wolontariuszy. W akcję zaangażowali się pracownicy urzędu, nauczyciele wszystkich szkól, przedszkola, pracownicy COKiS i biblioteki, radni i mieszkańcy. Z każdym dniem chętnych przybywa, a co za tym idzie, przybywa maseczek. Gmina zakupiła materiał, nici oraz inne niezbędne materiały z których są szyte maski.

 

Zakupione i uszyte maseczki sukcesywnie będą przekazywane seniorom, osobom niepełnosprawnym, strażakom oraz mieszkańcom potrzebującym wsparcia.

 

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy podjęli się szycia. Po ustaniu epidemii na stronie internetowej urzędu zostanie opublikowana pełna lista wolontariuszy którzy włączyli się w akcję.

 

Dystrybucja maseczek zacznie się od 15 kwietnia. Maseczki roznosić będą w sołectwach sołtysi, zaś w mieście pracownicy urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej. Maseczki znajdą się w skrzynkach pocztowych.

 

W pierwszej kolejności maseczki otrzymają osoby objęte opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe osoby (w szczególności seniorów zamieszkałych na terenie miasta) prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 86 277 11 45 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00).

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki