Otwarcie targowiska podyktowane jest potrzebą zwiększenia dostępu do świeżej żywności oraz umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom.

Dopuszczony zostaje wyłącznie handel żywnością, produktami kosmetycznymi innymi niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułami toaletowymi, środkami czystości, produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, gazetami, artykułami budowlanymi lub remontowymi oraz artykułami dla zwierząt domowych*.

Handel na targowisku położonym przy trasie Ciechanowiec - Brańsk odbywać się będzie w czwartki w godz. 6.00 - 12.00 (w godz. 10.00 - 12.00 - wejście i sprzedaż tylko dla seniorów). Rynek w centrum miasta będzie czynny poniedziałek - sobota w godz. 7.00 - 16.00.

Aby funkcjonowanie targowiska nie zostało zakłócone należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych organizacyjnych i sanitarnych oraz ogólnych przepisów związanych z profilaktyką rozprzestrzeniania COVID-19 .

 

Wytyczne organizacyjne:

 • wjazd i wyjazd pojazdów (osób sprzedających towary) na targowisko możliwy będzie tylko jednym bocznym wjazdem od drogi prowadzącej do Zadobrza
 • wjazd sprzedawców możliwy jest tylko w godzinach 5:00-6:30
 • sprzedawca zobowiązany jest do zajęcia, w miarę możliwości, tylko jednego stanowiska handlowego (o szerokości 5m i całkowitej powierzchni do 20 m2)
 • miejsce handlowe wyznacza Administrator, zachowując ok 3 m przerwy miedzy sprzedawcami
 • wejścia/wyjścia odbywać się będą tylko jedną wyznaczoną bramą
 • sprzedający proszeni są o posiadanie przygotowanej kwoty obowiązującej opłaty targowej zgodnie z zapisami Uchwały Nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

 

Wytyczne sanitarne:

 • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji
 • osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos
 • osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek
 • w kolejce przed stanowiskiem handlowym oraz w oczekiwaniu do wejścia na targowisko należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby
 • przy stoisku mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby poza sprzedającym
 • towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę

 

Prosimy o maksymalne ograniczenie samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, owoców i warzyw oraz szybkie i sprawne dokonywanie najpilniejszych zakupów, aby umożliwić innym wejście na targowisko).

 

Podstawa prawna: § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697)

 

pobierz

Uchwała Nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności