Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem, jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas, mieszkańców gminy otrzymuje na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością, jedni codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam zdarza się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące naszej gminy.

 

Postarajmy się być gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję

 

Dlaczego warto?

Po pierwsze - sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom. Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.
Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej s.a. - wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru ,,polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych sms-ów albo e-mail z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej (formularze dostępne w placówkach pocztowych i u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

 

W zgodzie z przepisami

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną - respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013 r.) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy ustawy prawo pocztowe oraz rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Należy dodać, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (dz .u. 2017.0.2101 t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 kodeksu wykroczeń (dz. u. 2018.0.618 t. j.).

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.

 

Gdzie kupić?

W tym pomocny może być urząd pocztowy gdzie można zakupić skrzynki w różnych kolorach, odpowiedniej wielkości, w których zmieści się oprócz listów również prasa. Zaopatrzenie się w taką skrzynkę może być jeszcze prostsze.
Uwaga - wystarczy zapytać swojego listonosza a on dostarczy ją bezpośrednio do państwa domu.

 

Informacja techniczna usługi „Polecony do skrzynki”

W ramach usługi „Polecony do skrzynki” dostarczamy przesyłki bezpośrednio do skrzynki oddawczej adresata. Kilka słów o usłudze „Polecony do skrzynki”

Usługa „Polecony do skrzynki” jest bezpłatna. By z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz w wersji elektronicznej https://eformularze.poczta-polska.pl/rdoskrzynki/, a następnie poświadczyć złożenie formularza we właściwej placówce pocztowej. Formularz można również wypełnić w wersji papierowej, a następnie złożyć go w wybranej placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi. Dodatkowo można na formularzu podać numer swojego telefonu albo adres e-mail. Dzięki temu otrzymamy powiadomienia o dostarczeniu przesyłki do swojej skrzynki na listy.

Ważne. Usługa „Polecony do skrzynki” nie obejmuje przesyłek z potwierdzeniem odbioru oraz takich, które nie mieszczą się w skrzynce oddawczej.
Więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie: www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ .Znajdą także informacje o usłudze na druku nr 34 - Zawiadomienie (popularnie zwane awizem).