W minionym tygodniu dyrektorzy gminnych placówek edukacji przedszkolnej zbierali dane od rodziców, celem określenia skali zapotrzebowania na usługi opiekuńczo-wychowawcze na obszarze gminy Ciechanowiec.

Biorąc pod uwagę bardzo małe zainteresowanie otwarciem przedszkoli i wyrażaniem obaw o bezpieczeństwo dzieci i rodzin informuję, że przedszkola wstępnie zostają zamknięte do końca maja.

 

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Ostateczne decyzje w sprawie terminu uruchomienia placówek podejmowane będą w uzgodnieniu z dyrektorami, w oparciu o analizy oświadczeń rodziców oraz warunków epidemiologicznych. Zapewniam, że decyzję o ponownym uruchomieniu zajęć opiekuńczych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zakomunikujemy z wyprzedzeniem tak, aby zarówno placówki, jak i Państwo mogli się do tego odpowiednio przygotować.

 

Jednocześnie informuję, że jeśli w ocenie mojej lub dyrektorów placówek oświatowych, istniało będzie zagrożenie zakażeniem Covid-19, to Przedszkole w Ciechanowcu i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łempicach pozostaną zamknięte do czasu oficjalnego odwieszenia zajęć na obszarze całego kraju.

 

Nadrzędną kwestią dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo dzieci.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki