Gmina Ciechanowiec oraz Stowarzyszenie Rodzina ogłosiła konkurs na projekt muralu, który zostanie zrealizowany na ścianie budynku na terenie Ciechanowca (ciąg pieszy nad zalewem od ulicy Stadion do wjazdu na wyspę).

Do konkursu zgłoszono 12 projektów od 9 autorów. Wszystkie spełniały kryteria formalne zawarte w regulaminie.

 

052

 

Organizatorzy konkursu nie określili zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki projektantowi. Istotnym wskazaniem o charakterze obligatoryjnym było jednak to, aby projekt był inspirowany historią, tradycją, kulturą, przyrodą miasta i gminy Ciechanowiec, a przede wszystkim był spójny z otoczeniem, w jakim powstanie.

 

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Aleksandra Szczudło - poseł na Sejm RP, Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Eugeniusz Święcki - Burmistrz Ciechanowca, Ksiądz Tomasz Duszkiewicz, Ksiądz Wojciech Piotrowski, Cecylia Szmurło - przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzina i Stanisław Szcześniak - lokalny artysta.

 

W konkursie zwyciężył projekt autorstwa Dawida Celeka z Wrocławia. Twórca zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł.

 

W ocenie prac komisja uwzględniła następujące kryteria: projekt inspirowany historią, tradycją, kulturą, przyrodą miasta i gminy Ciechanowiec, spójność projektu z otoczeniem w jakim powstanie mural, oryginalność i pomysłowość.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a autorowi zwycięskiego projektu gratulujemy.

 

 

053

 

055