Film zrealizowany przez Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu w ramach zadania pn. "Nasza przeszłość naszą przyszłością".

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie".

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji filmu oraz projektu:

  • Marszałkowi Województwa Podlaskiego Panu Arturowi Kosickiemu oraz Prezes LGD Brama na Podlasie Pani Katarzynie Śniecińskiej za umożliwienie realizacji projektu
  • Radnej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego i Prezes Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu Pani Cecylii Szmurło za przygotowanie wniosku i jego realizację
  • Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu Panu Wojciechowi Puchaczewskiemu za przygotowanie filmu
  • Uczniowi kl. III Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowcu Maciejowi Moczulskiemu za użyczenie głosu lektora

 

 

 Film promocyjny zrealizowany w ramach zadania "Nasza przeszłość naszą przyszłością"