15 lipca 2020 r. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisali akt notarialny, na mocy którego nastąpiło nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ciechanowiec działek i budynku, na terenie których mieści się Przedszkole.

Przekazanie było możliwe, dzięki Zarządzeniu nr 65/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ciechanowiec.

 

075