Podziękowanie za 1,5% podatku na wsparcie dzieci i młodzieży oraz przytulisko dla bezdomnych psów

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Cecylia Szmurło serdecznie dziękują wszystkim podatnikom, którzy w roku 2022 przekazali 1,5% swojego podatku na subkonta:

Wsparcie dzieci i młodzieży w klubie sportowym Unia Ciechanowiec oraz Przytulisko dla bezdomnych psów.

Realizacja zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”

Zakończyła się realizacja zadania „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów” dofinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”.

Dzięki realizacji zadania powstała ekologiczna wizytówka sołectwa, a także zostały zainicjowane działania proekologiczne wśród mieszkańców wsi, takie jak selektywna zbiórka odpadów.

Pokaż, że czytasz - happening uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu

W czwartek, 21 września na rynku naszego miasta uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu zorganizowali happening „Pokaż, że czytasz”, promując w ten sposób czytelnictwo w naszym środowisku.

Marta, Julia i Natalia ubrane w stroje z epoki XIX wieku czytały fragmenty tekstów polskiej literatury. Akcja spotkała się z dużą aprobatą ze strony przechodniów, którzy chętnie wypowiadali się na temat własnych preferencji czytelniczych.

Ciechanowiecka Plenerowa Lekcja Ekologii - wspólna lekcja poszanowania środowiska

Młodzieżowa Rada Miejska wspólnie z Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowała Ciechanowiecką Plenerową Lekcję Ekologii. Honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

15 września ponad 150 osób spotkało się, by posprzątać teren ciechanowieckiego zalewu, miejskie zieleńce oraz teren wokół Szkoły Podstawowej. Wśród wolontariuszy byli uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wraz z nauczycielami oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Seniorzy z Klubu Seniora w Malcu i Czajach-Wólce na wycieczce w Trójmieście

Wramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” seniorzy z Klubu Seniora w Malcu i Czajach-Wólce w dniach od 1 do 3 września brali udział w wycieczce do Trójmiasta.

Celem wycieczki była integracja seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu oraz zwiększanie aktywności osób starszych.

Wycieczka seniorów z Ciechanowca do Trójmiasta w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2023

W ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023, seniorzy z Klubu Senior + w Ciechanowcu w dniach od 1 do 3 września uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta.

Celem wycieczki była integracja seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu oraz zwiększanie aktywności osób starszych.