Zawodnicy z całej Polski rywalizowali w XVI Otwartym Turnieju Szachowym im. Czesława Burdziuka

Ostatnia niedziela upłynęła w Ciechanowcu pod znakiem rywalizacji szachowej. W XVI Otwartym Turnieju Szachowym im. Czesława Burdziuka rywalizowało 65 zawodników z całej Polski m.in. z: Łomży, Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa, Siemiatycz, Andrzejewa, Bielska Podlaskiego, Terespola, Warszawy.

Szachiści rozegrali 7 rund systemem szwajcarskim tempem 10 min + 5 s. na ruch dla zawodnika. Klasyfikację prowadzono w czterech kategoriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat, do 16 lat oraz seniorów, osobno wśród kobiet i mężczyzn.

29 marca 2024 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

29 marca 2024 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca Nr 1/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.

Na podstawie Zarządzenia, pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu otrzymują dzień wolny za Święto Trzech Króli 6 stycznia (sobota), ustawowo wolne od pracy.

Dowóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych i seniorów w dniu wyborów 7 kwietnia

W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu.

Zamiar skorzystania z usługi, którą zapewnia Urząd Miejski w Ciechanowcu, należy zgłosić najpóźniej do 25 marca 2024 r.

W Ciechanowcu widać zbliżające się Święta Wielkanocne - w centrum miasta stanęły kolorowe pisanki

Kolorowe instalacje nawiązujące do świąt ponownie pojawiły się w centrum miasta. Na pl. 3-go Maja, w parku przy pl. Jana Pawła II oraz na ul. Łomżyńskiej stanęło dziewięć, wielkich kolorowych pisanek.

Dodatkowo drzewa ozdobiły "wiszące pisanki". Ozdoby świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odnowili pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Konferencja podsumowująca projekt edukacyjno-szkoleniowy „Wspólne Ścieżki”

15 marca w sali "Szczęsny" w Ciechanowcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjno-szkoleniowy „Wspólne Ścieżki” realizowany przez Fundację Hagia Marina we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Mniejszości Podlasia oraz Gminą Supraśl.

Projekt miał na celu tworzenie inspirujących i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, promowanie różnorodności kulturowej oraz budowanie mostów współpracy między różnymi środowiskami społecznymi.

Wojewódzkie obchody Dnia Sołtysa, święto liderów wiejskich społeczności

13 marca, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku obchodzono święto liderów wiejskich społeczności - Sołtysów. W uroczystości zorganizowanej przez samorząd województwa uczestniczyli m.in. wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Gminę Ciechanowiec na gali wspólnie z Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim reprezentowali Sołtys Sołectwa Łempice Renata Krasowska oraz Sołtys Sołectwa Kobusy Zdzisław Sikorski.