Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 3 kwietnia 2024 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

4 kwietnia odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Wojciechowi Sokołowskiemu. Wszystkich przybyłych gości przywitał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

59 500 zł na zakup sprzętu trafi do jednostek OSP z terenu gminy Ciechanowiec

4 kwietnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się wręczenie symbolicznych czeków na wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Czek na rzecz gminy wspólnie z Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim odebrali druhowie OSP Tworkowice Kamil Gromadzki i Piotr Prokopiak.

Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości 59 500 złotych przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Dodatkowo na ten cel gmina przeznaczy 57 585 złotych środków własnych.

Spotkanie wielkanocne seniorów wszystkich Klubów działających na terenie Gminy Ciechanowiec

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 26 marca odbyło się spotkanie seniorów ze wszystkich Klubów działających na terenie Gminy Ciechanowiec.

Spotkanie otworzyła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska, witając seniorów i gości. Wszystkim obecnym, najserdeczniejsze życzenia świąteczne złożył Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Podtrzymywanie tradycji wielkanocnych - nagrody w konkursie na Najpiękniejszą Pisankę

26 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie na Najpiękniejszą Pisankę. Ogłoszony konkurs miał na celu inspirację do poszukiwań w dziedzinie plastyki i etnografii, a także podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.

Konkurs miał charakter otwarty i był skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Ciechanowiec. Na konkurs wpłynęło łącznie 69 pisanek. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkie prace i przyznać w każdej kategorii wyróżnienia oraz miejsca pierwsze, drugie i trzecie.

Radosnego Alleluja

Pogodnych, pełnych nadziei, wiary i pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, odwzajemnionej serdeczności, rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym życzą

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski