Dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Gmina Ciechanowiec znalazła się wśród 21 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzymała 43 760 zł.

130 tys. zł dotacji na zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie plaży miejskiej

Blisko 130 tys. zł dotacji zostanie przeznaczone na zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie plaży miejskiej na tzw. „wyspie”. Decyzję o wsparciu tego przedsięwzięcia zarząd województwa podjął w czwartek, 9 lutego.

Unijne pieniądze gmina Ciechanowiec przeznaczy na powiększenie istniejącej plaży o ponad 200 metrów. Teren zostanie wyrównany oraz posprzątany. Nawieziony zostanie dodatkowy piasek.

Ponad 3 miliony zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 rok

6 lutego Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 rok.

Na drogi gminy Ciechanowiec przyznano 3 366 568,52 złotych dofinansowania, zaś ogólna wartość dofinansowanych inwestycji drogowych to 6 564 535 zł. Dodatkowo powiat wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 027 485,80 złotych (łączna wartość zadania 8 066 697,61 zł) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna.

Informacje o posiadanej ilości zużytych opon umożliwią ich bezpłatny odbiór

Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór zużytych opon, mogą składać informacje o posiadanej ilości niepotrzebnych opon do 15 marca 2023 r.

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia zgłoszenia przez gminę na usuwanie zużytych opon z terenu gminy Ciechanowiec.

119 187 zł na podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w ramach projektu Cyfrowa Gmina

30 stycznia została podpisana umowa na realizację zadania „Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"”.

Wartość kontraktu wynosi 92 819,86 zł. Planowany termin realizacji zadania przewidziano do 28 lutego 2023 r.

Informacje o posiadanej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Rolnicy z terenu Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej oraz planowanej na dzień 31 grudnia ilości odpadów.

Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia zapytania ofertowego przez gminę na usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.