W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 tys. złotych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe będzie reaktywowanie kuchni, która już od nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie mogła przygotowywać posiłki na potrzeby gminnych placówek oświatowych.

28 maja odbyło się XIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zwolnienia od podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.

Powszechny Spis Rolny 2020. Kiedy się rozpocznie? Jakie gospodarstwa rolne obejmie?

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Zostaną nim objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy jednostki organizacyjne. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, gospodarz jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D.

O dotacje można się ubiegać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.