Ministerstwo Rolnictwa przekonuje, że Tarcza Antykryzysowa obejmuje nie tylko przedsiębiorców, ale i rolników. Co przynosi rolnikom nowelizacja ustawy o COVID-19?

Zwolnienie ze składki KRUS na trzy miesiące, zasiłek opiekuńczy na dzieci, wydłużenie okresu ważności orzeczeń dot. niezdolności do pracy, pokrycie przez państwa składek ZUS osób zatrudnionych przez rolnika czy dofinansowanie zatrudnienia - takie rozwiązania w stosunku do rolników zaproponowano w Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który pomoże polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza i sposobach wnioskowania o pomoc, znaleźć można na uruchomionej stronie internetowej: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa.

Na stronie można znaleźć komplet informacji o Tarczy Antykryzysowej, w tym o rozwiązaniach, za które odpowiadają instytucje publiczne i agencje. Witryna również przekierowuje na strony, na których można złożyć elektroniczny wniosek w danej sprawie.

142 mln zł to wartość pierwszej części wsparcia dla podlaskich firm w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

72 mln z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a 70 mln na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw. Pierwszą część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, przygotowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawił w czwartek (2.04) marszałek Artur Kosicki.

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2.

Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie wskazują na przenoszenie wirusów poprzez żywność.

Od 1 kwietnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu będzie można skorzystać z pomocy pracownika Urzędu w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2020 r. Zainteresowanych rolników zapraszamy do skorzystania z ww. pomocy. Umawiać się należy telefonicznie nr tel. 516 043 069 w godz. 8.00 - 12.00

Rolnicy chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy proszeni są o wzięcie ze sobą wniosku w wersji papierowej lub numeru gospodarstwa, a także hasła niezbędnego do zalogowania się do aplikacji eWniosekPlus.

W związku z aktualną sytuacją na rynku tworzyw sztucznych, spowodowanej brakiem odbioru folii z gospodarstw rolnych, Gmina Ciechanowiec przeprowadziła rozeznanie rynku odbiorców odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach rolnych.

Podajemy adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych: