3 455 992,45 zł na remont drogi gminnej relacji Koce-Piskuły - Koce-Schaby o długości 2 220 m

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przy kontrasygnacie Skarbnik Jadwigi Koc, 12 grudnia podpisał umowę na remont drogi gminnej oznaczonej numerem 108865B relacji Koce-Piskuły - Koce-Schaby.

Wartość umowy wynosi 3 455 992,45 zł. Za realizację zadania odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim.

Podpisanie umowy na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Nowodwory (Ciasne) o długości 1 255 m

12 grudnia, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory (Ciasne) w formule zaprojektuj i wybuduj".

Wartość kontraktu wynosi 3 106 489,15 zł. Wykonawcą inwestycji jest Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 29 sierpnia 2025 r.

1 200 000 zł na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec

4 grudnia, rozstrzygnięto dziewiątą edycję rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę”. Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie 1 200 000 zł na realizację projektu "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec".

Wnioski mogły składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie oraz związki międzygminne. Nabór był prowadzony w ramach 9. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych od 28 sierpnia do 18 września br.

Podpisanie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec

W Urzędzie Miejskim, 1 grudnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi wewnętrznej odcinek boczny ul. Czyżewskiej o łącznej długości 107 m

30 listopada Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1381/2 w miejscowości Ciechanowiec” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość kontraktu wynosi 364 184,55 zł. Wykonawcą inwestycji jest Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek z Zambrowa. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 31 października 2024 r.

Gmina Ciechanowiec: Liderem EkoEfektywności Energetycznej w Rankingu EkoGmina

29 listopada, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odebrał certyfikat przyznany gminie Ciechanowiec za zajęcie Pierwszego Miejsca w kategorii Gmina EkoEfektywna Energetycznie w rankingu Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego EkoGmina.

Ranking EkoGmina koncentruje się na docenianiu wysiłków samorządów w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych na projekty wpływające korzystnie na otoczenie naturalne.