Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta - kolejny projekt z zakresu drogownictwa

Gmina Ciechanowiec w 2023 r. zrealizowała kolejny projekt z zakresu drogownictwa, tym razem w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta, w tym zmniejszenia wypadków i kolizji z udziałem pieszych oraz zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych na terenie Ciechanowca.

Podpisano umowę na remont ulic Pińczowskiej, Orzeszkowej, Wierzbowej i Kilińskiego w Ciechanowcu

12 grudnia została podpisana umowa dotycząca remontu czterech ulic gminnych w Ciechanowcu. Kwota umowy wynosi 1 651 123,12 zł.

Za modernizację ulic Pińczowskiej, Orzeszkowej, Wierzbowej i Kilińskiego będzie odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim

3 455 992,45 zł na remont drogi gminnej relacji Koce-Piskuły - Koce-Schaby o długości 2 220 m

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przy kontrasygnacie Skarbnik Jadwigi Koc, 12 grudnia podpisał umowę na remont drogi gminnej oznaczonej numerem 108865B relacji Koce-Piskuły - Koce-Schaby.

Wartość umowy wynosi 3 455 992,45 zł. Za realizację zadania odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim.

Podpisanie umowy na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Nowodwory (Ciasne) o długości 1 255 m

12 grudnia, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory (Ciasne) w formule zaprojektuj i wybuduj".

Wartość kontraktu wynosi 3 106 489,15 zł. Wykonawcą inwestycji jest Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 29 sierpnia 2025 r.

1 200 000 zł na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec

4 grudnia, rozstrzygnięto dziewiątą edycję rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę”. Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie 1 200 000 zł na realizację projektu "Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec".

Wnioski mogły składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie oraz związki międzygminne. Nabór był prowadzony w ramach 9. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych od 28 sierpnia do 18 września br.

Podpisanie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec

W Urzędzie Miejskim, 1 grudnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.