Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 140/2199/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Muzealny zbiornik wodny już po rewitalizacji - zakończenie i podsumowanie inwestycji

Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w poniedziałek, 6 lipca odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie inwestycji „Remont młyńskiego zbiornika wodnego”.

Zadanie zrealizowano przy współpracy Wód Polskich i Muzeum Rolnictwa. Muzeum opracowało niezbędną dokumentację, Wody Polskie ją sfinansowały. Wartość robót brutto zgodnie z złożoną ofertą wyniosła 348 923,68 zł.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”.

Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym.

 

Gmina Ciechanowiec otrzyma 228 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej Kosiorki - kolonia Kosiorki o długości 2 228 metrów.

Z dofinansowania skorzysta 18 podlaskich gmin. Marszałek Artur Kosicki poinformował, że wszystkie złożone w tym rozdaniu wnioski, które przeszły pozytywnie oceną formalną otrzymały dotację.

25 czerwca, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023. W obradach uczestniczył Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2019 rok.

Odbiór końcowy dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły

9 czerwca odbył się odbiór końcowy dwóch odcinków dróg w ramach zadania. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara - Winna-Wilki i nr 108858B Winna Stara - Winna-Chroły”.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m o łącznej długości 1,162 km.