Podpisanie umowy na przebudowę drogi wewnętrznej odcinek boczny ul. Czyżewskiej o łącznej długości 107 m

30 listopada Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1381/2 w miejscowości Ciechanowiec” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość kontraktu wynosi 364 184,55 zł. Wykonawcą inwestycji jest Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek z Zambrowa. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 31 października 2024 r.

Gmina Ciechanowiec: Liderem EkoEfektywności Energetycznej w Rankingu EkoGmina

29 listopada, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odebrał certyfikat przyznany gminie Ciechanowiec za zajęcie Pierwszego Miejsca w kategorii Gmina EkoEfektywna Energetycznie w rankingu Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego EkoGmina.

Ranking EkoGmina koncentruje się na docenianiu wysiłków samorządów w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych na projekty wpływające korzystnie na otoczenie naturalne.

Informacje o posiadanej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Rolnicy z terenu Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej ilości odpadów do dnia 30 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu w pok nr 9 lub pod nr tel 86 277 11 45 wew. 44.

Zebrane informacje będą podstawą do podjęcia współpracy przez gminę z firmą na usuwanie foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.

 Obwodnicy Ciechanowca - krok naprzód dla rozwoju Ciechanowca

15 listopada, stało się kamieniem milowym dla Ciechanowca - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg nieograniczony na budowę oczekiwanej i potrzebnej obwodnicy miasta.

Ta długo wyczekiwana inwestycja, realizowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej naszej gminy.

302 750,28 zł dotacji do usuwania odpadów zawierających azbest w Gminie Ciechanowiec

Zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z 24 października 2023 roku, Gmina Ciechanowiec uzyskała dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec" w kwocie 302 750,28 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadania w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody i droga Przybyszyn-Malec przekazane do użytkuana stacja uzdatniania wody i droga Przybyszyn-Malec oddane do użytku

Wiele zmian zachodzi w naszym otoczeniu. Rozwija się m.in. infrastruktura drogowa i oświetleniowa, która zwiększa komfort kierowców i mieszkańców gminy, remontowane są obiekty użyteczności publicznej. Działania mające na celu rozwój naszej gminy prowadzone są intensywnie od kilku lat i nie zwalniają tempa.

13 października Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki odebrał kolejne dwie duże inwestycje: zmodernizowaną stację uzdatniania wody oraz drogę relacji Przybyszyn-Malec.