Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej na odcinku Kobusy - Łempice

14 sierpnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki zawarł umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobusy - Łempice” na działkach oznaczonych nr ewid. 159 obręb Kobusy i nr 1 obręb Łempice, o łącznej długości około 1 300 metrów.

Wartość kontraktu wynosi 712 237,85 złotych. Wykonawcą zadania jest firma KUNICCY Paweł Kunicki, Robert Kunicki spółka cywilna z Brańska. Planowany termin zakończenia realizacji robót wyznaczono na 10 października 2023 r.

Droga na sówkę

11 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi gminnej w miejscowości Bujenka na odcinku o łącznej długości 1 792 m.

W otwarciu uczestniczyli m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele duchowieństwa, kierownicy i dyrektorzy jednostek oraz zaproszeni goście.

35 tys. zł z programu Aktywna tablica. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Łempicach

7 sierpnia w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki zawarł umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty Beatą Pietruszką na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Łączna wartość zadania to 43 750 zł, z czego 35 000 zł pochodzi z dofinansowania, zaś 8 750 zł to środki własne gminy Ciechanowiec.

Wnioski o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych.

Burmistrz Ciechanowca informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy składa się za pośrednictwem publicznej aplikacji suszowej.

W aplikacji można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września. W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można skorzystać z pomocy pracownika w wypełnianiu wniosków w aplikacji w 2023 r. Umawiać się należy telefonicznie nr tel. 86 277 11 45 w godzinach pracy urzędu.

Kąpielisko nad zalewem w Ciechanowcu nabrało nowego blasku

Kąpielisko nad zalewem w Ciechanowcu nabrało nowego blasku, zakończyły się prace budowlane nad rozbudową terenu tzw. Wyspy.

Głównym zamierzeniem robót było stworzenie miejsca do rekreacji, w sąsiedztwie funkcjonującej plaży miejskiej na terenie niezagospodarowanym, tworząc miejsce do wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów przebywających na terenie naszej gminy.

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Ciechanowiec Programem Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze cieszy się wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba składanych wniosków. Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. 

To program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Rządowy Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.