Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 9 marca 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Marcin Korcz, działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali Jerzy Szklaruk - Prezes Zarządu i Irena Grodzka - Członek Zarządu

2,3 mln złotych na budowę zakładu produkcji pelletu w Ciechanowcu

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

Łączny koszt zadania to 2 290 000 zł, z czego 80% - 1 832 000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Norweskich, zaś 458 000 zł środki własne gminy

Pod biało-czerwoną - maszty w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu

W październiku 2020 roku gmina Ciechanowiec dołączyła do projektu „Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec bardzo aktywnie włączyli się w głosowanie, dzięki czemu nasza gmina znalazła się na 3 miejscu w Województwie Podlaskim oraz 1 miejscu w powiecie wysokomazowieckim na liście rankingowej.

 Ponad 52 tys. zł z programu „Opieka wytchnieniowa” na pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu od 1 marca 2022 roku realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Ciechanowiec otrzymała środki w wysokości 52 416 zł.

Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana! 1,7 mln złotych na rozwój usług społecznych.

Umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego podpisali dzisiaj (28.02) w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego Członkowie Zarządu Wiesława Burnos oraz Marek Malinowski, w imieniu Gminy Ciechanowiec Burmistrz Eugeniusz Święcki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Koc.

Koszt całej inwestycji to 1 713 100,15 zł. Przyznana kwota pomocy wyniosła 1 627 445,11 zł. Zakończenie przebudowy planowane jest na sierpień 2023 r.

Niemal 9 zł na inwestycje drogowe trafi do Ciechanowca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

16 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Na drogi na terenie gminy Ciechanowiec przyznano 8 970 522,49 złotych.