Informacje o posiadanej ilości zużytych opon umożliwią ich bezpłatny odbiór

Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór zużytych opon, mogą składać informacje o posiadanej ilości niepotrzebnych opon do 15 marca 2023 r.

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia zgłoszenia przez gminę na usuwanie zużytych opon z terenu gminy Ciechanowiec.

119 187 zł na podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w ramach projektu Cyfrowa Gmina

30 stycznia została podpisana umowa na realizację zadania „Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"”.

Wartość kontraktu wynosi 92 819,86 zł. Planowany termin realizacji zadania przewidziano do 28 lutego 2023 r.

Informacje o posiadanej ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Rolnicy z terenu Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej oraz planowanej na dzień 31 grudnia ilości odpadów.

Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia zapytania ofertowego przez gminę na usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.

Gmina Ciechanowiec liderem powiatu wysokomazowieckiego w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze cieszy się wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec coraz większą popularnością, a świadczy o tym liczba składanych wniosków.

Z danych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku wynika, że według stanu na koniec 2022 roku, mieszkańcy Gminy są najchętniej korzystającymi z Programu Czyste Powietrze w powiecie wysokomazowieckim.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec w 2023 rok

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. zajmujące się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, jest otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE tel. 501 721 100

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu

29 sierpnia 2022 r. został ogłoszony konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięski Zespół Projektowy, który otrzyma nagrodę 10 tys. złotych.

Celem konkursu było uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która dla przyszłego projektanta terenu stanowić będzie główną wytyczną architektoniczną do opracowania projektu nowego zagospodarowania terenu dawnego ośrodka wypoczynkowego.