Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”.

Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) Burmistrz Ciechanowca informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”.

 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Ciechanowiec mogą zapoznać się z dokumentacją i projektem aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030” w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w zakładce Tablica Ogłoszeń pod adresem: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/

 

Uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym:

  • w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, Ciechanowiec (biuro podawcze)
  • przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
  • przesłane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W terminie od 16 marca 2021r. do 6 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ciechanowca. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 

pobierz